Se alla

Liberal Politik för ett starkare Härnösand

Ett starkare Härnösand som står upp för sina invånare och en starkare kommun som hjälper sina anställda, en kommunal verksamhet som strävar efter en delaktighet redan när första idéen väcks från intresseorganisationer eller från näringsliv, ungdomar, årsrika eller oppositionspartier.

Liberalerna står för friheten – individens egna val är vår främsta prioritet, om det så gäller vilket sätt man vill leva på, vem man vill leva med, vilken skola man vill se sina barn i eller vilken äldreomsorg man bedömer är den bästa när man åldras. Det gäller oavsett om du bott här hela ditt liv eller har flyttat in till vår fina kommun helt nyligen..

Grundtanken i vår liberala politik är att alla själva ska ha möjlighet att påverka sin vardag och att kommunen ska vara en stöttepelare när och om det behövs.

Utifrån det så ser vi Liberaler att den viktigaste frågan är att vi har en stabil ekonomi för att sköta våra välfärdsfrågor.

– Vi behöver en skola där alla barn inkluderas, där barn med olika behov får just det de behöver.
– Vi behöver en omsorg som grundar sig på enskilda människors behov.
– Vi behöver ha en bättre dialog med anhöriga och de med behov, för HUR hjälpen ska se ut vid olika tidpunkter i livet.

För att nå detta måste resurserna användas effektivare, exempelvis skulle våra medarbetare på socialförvaltningen kunna avlastas om vi införde ”en väg in” i kontakten mellan anhöriga och kommunen.

Samma tankesätt behövs för våra företagare – kommunen ska vara lätt att nå och rätt resurs ska sättas in på enkelt sätt. Speciellt nu med ökade elpriser och drivmedelspriser, hur hjälper vi de företagare som behöver hjälp? Hur får vi vår företagsranking att stiga?

– Jo genom ”en väg in” och genom att stötta även de företag som inte syns och inte bara de fantastiska företag vi har i kommunen som bär sig själva.

Enkla förändringar behöver inte kosta mer.

Liberalerna tycker inte att invånarna i Härnösand ska behöva nöja sig med att ha en lägre andel företagare än jämförbara kommuner, vi ska inte nöja oss med att ha en högre andel arbetslösa och bidragstagare än våra grannkommuner samtidigt som vi per invånare bär en högre kostnad för kommunens verksamheter. 

I stället ska kommunen fokusera på att göra färre saker – men bättre.

Sociala medier

 • Följ på: 

Nyheter i Liberalerna

2 september 2022

Företagsmässa 2022

I helgen som var så stod vi flera representanter från Liberalerna Härnösand på den av HNEF anordnade företagsmässan i Härnösand. Här delade vi ut…

 • 9 augusti 2022

  Liberaler på Torget!

  Nu har vi inlett våra liberala närvarodagar på Torget, till en början fredagar och lördagar och längre fram även övriga vardagar. Välkomna förbi för…

 • 11 juli 2022

  Liberaler tar kampen för årsrika

  För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället.…

Liberalerna i Västernorrlands län